Prednášky ku dňu Alzheimerovej choroby.

 
V Centre odborného vzdelávania sa v súvislosti so Svetovým dňom Alzheimerovej choroby skutočnila dňa 18.9.2013 séria prednášok a didaktických cvičení zameraných na tréning psycho-motorických a kognitívnych funkcií mozgu. Prednášky viedla MUDr. Jana Zbyňovská – pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – oddelenie podpory zdravia v Bardejove. Pre vysoký záujem zo strany žiakov sme sa rozhodli prednášku zopakovať ešte raz.