Animátorský kurz v Hotelovej akadémii
21.1.2014

Aj v tomto školskom roku zrealizovala Hotelová akadémia Jána Andraščíka dňa 21.01.2014 animátorsky kurz. Študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a nového perspektívneho odboru obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy absolvovali celodenné školenie venované práci animátora a to pomocou praktických príkladov, za prítomnosti neustálej zábavy a animačných hier.
Študentov na prácu animátora pripravoval Slavo Pačuta, prvý slovenský tréner animátorov spoločnosti Stageman, ktorá je lídrom animácie voľného času v strednej Európe. Súčasťou školenia bola aj príprava študentov pre účasť na pracovných konkurzoch s cieľom získať zaujímavú prácu v zahraničí.

Spoločnosť Stageman ponúka pracovné príležitosti v Španielsku, Grécku, Egypte, Turecku, Tunisku a ďalších krajinách, ale aj v Poľsku a čoskoro na Slovensku.

Po ukončení kurzu študenti získavajú certifikát v anglickom aj slovenskom jazyku.
Dobrú pracovnú atmosféru a príjemné prostredie animátorského kurzu je vidieť aj na záberoch vo fotogalérii.