Beseda o finančnej gramotnosti

Žiaci študijného odboru obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu a hotelová akadémia sa dňa 26. septembra 2013 stretli s riaditeľkou VÚB Ing. Michaelou Jurášiovou a osobnou bankárkou p. Kamilou Jurčovou na odbornej prednáške zameranej na finančnú gramotnosť. Témou "Úver a dlh" si obohatili svoj finančný slovník o pojem ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Porzumeli kritériam pri výbere správneho úveru a tým sa zdokonalili v riadení vlastných osobných financií.