Deň finančnej gramotnosti
v Hotelovej akadémii J.Andraščíka

Dňa 20. 03. 2014 sme na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka privítali žiakov základných škôl. Študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy zorganizovali pre deviatakov po druhýkrát deň finančnej gramotnosti. Spoločne sa učili plánovať a hospodáriť s peniazmi, sporiť, investovať a požičiavať. Na začiatku stretnutia sa deviataci oboznámili so základnými pojmami finančného trhu. Odborníci z praxe im jednoduchou formou vysvetľovali rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou, učili ich správne zaobchádzať s platobnou kartou, ako si zakladať účet v banke, aký význam má cestovné poistenie, ktoré je potrebné na krytie rôznych nebezpečenstiev na cestách.
Svoje finančné vedomosti si deviataci neskôr overovali pri tvorbe osobného finančného plánu rodiny, pričom vychádzali z pripravenej prípadovej štúdie. Pri vypracovaní plánu mohli využívať pomoc "finančných poradcov", ktorými boli študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy. Najúspešnejšou základnou školou bola Základná škola sídl.Vinbarg. Viac fotiek nájdete v našej fotogalérií.