CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby