Centrum odborného vzdelávania
v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka
bolo zriadené 18.4.2013

.
 
Centrum odborného vzdelávania pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby je :
  • miestom stretávania sa žiakov s odborníkmi pre vybrané oblasti
  • miestom pre inovácie metodiky vzdelávania,
  • miestom poskytujúcim kvalitné personálne i materiálne vybavenie,
  • miestom spolupráce zamestnávateľov so školou.