Spolupráca s partnermi

  • Spolupráca s partnermi, zväzmi, odborníkmi z praxe, odborníkmi pri príprave ZS, MS,
  • Prezentácia produktov a trendov z oblasti gastronómie, cukrárenskej výroby, racionálnej výživy,
  • Realizácia spoločných podujatí,
  • Partneri - Bardejovské kúpele a.s.
Dohoda o vzájomnej spolupráci
medzi
Hotelovou akadémiou J.Andraščíka
a Bardejovskými kúpeľmi a.s.