Oblasti vzdelávania

Oblasť hotelierstva a gastronómie
Súťaže somelierske, barmanské, baristické, carving
Odborné aktivity a súťaže v oblasti výživy a športu
Propagačné výstavy v Ľudovej jedálni
 
Oblasť ekonomického odborného vzdelávania
Podpora podnikateľského vzdelávania
Rozvoj finančnej gramotnosti
Realizácia kurzov v oblasti ekonomického odborného vzdelávania