Školské kolo SOČ
27.2.2014

Vo štvrtok 27.2.2014 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže boli prihlásené dve práce. Riešitelia v rámci obhajoby predstavili svoje práce odbornej komisii. Odborná komisia všetky práce prehodnotila a doporučila na postup do krajského kola SOČ.

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.